NCI A/S

Nordic Caravan Import er et selskap i Juro Gruppen. NCI sin primære virksomhet er import av bobiler, med Bravias bybobiler som ett av flere hovedprodukt.

Vi er godt i gang med oppbygging av vårt forhandlernettverk, som vil være våre ambassadører både i Nord, Sør, Øst og Vest av Norge.